Політика конфіденційності

Цим документом, Я, діючи на підставі власного добровільного волевиявлення і попередньо ознайомившись з метою обробки персональних даних (далі — Суб’єкт), підтверджую, що надаю ТОВ «ОМГ ЕДЖЕНСІ» свої достовірні та актуальні персональні дані, і тим же уповноважую і надаю своє добровільне, безумовно.

  1. Обробку (а саме: збирання, накопичення, систематизацію, зберігання, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) персональних даних без попередження, включаючи їх передачу третім особам, у складі бази персональних даних, яка ведеться в інформаційній (автоматизованій) системі та картотеці.
   1. 1.1. Мета обробки персональних даних: ідентифікація Суб’єкта, проведення переговорів про можливість надання послуг Суб’єкту, укладення та виконання договорів про надання послуг, інша рекламно-маркетингова діяльність ТОВ «ОМГ ЕДЖЕНСІ» та/або будь-яка інша мета, яка не суперечить законодавству України.
   2. 1.2. Склад та обсяг (зміст) персональних даних, що обробляються у базі персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, контактна адреса електронної пошти, а також дані, які автоматично передаються Власнику, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookies, інформація про браузер, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, адреси запитуваних сторінок та іншої подібної інформації.
   3. 1.3. Власником та розпорядником бази персональних даних є: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМГ ЕДЖЕНСІ», юридична особа, створена відповідно до законодавства України, ідентифікаційний номер юридичної особи 43024653, місцезнаходження якої за адресою: 47201, Тернопільська обл., Зборівський р-н, місто Зборів, вул. Б.Хмельницького, будинок 56И (далі — «Власник»).
  2. Використання персональних даних, а саме: будь-які дії Власника бази щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними.
  3. На поширення персональних даних шляхом передачі відомостей про Суб’єкта з бази персональних даних третім особам, у тому числі юридичним та фізичним особам, сприяння яких є необхідним для виконання мети, яка визначена пункті 1.1 (далі — Партнери); доступ до персональних даних третіх осіб та Партнерів здійснюється відповідно до вимог закону; Суб’єкт персональних даних надає свій дозвіл на передачу його персональних даних іноземним суб’єктам відносин та Партнерам, яка здійснюватиметься за умов забезпечення належного захисту цих персональних даних з вищезазначеною у пункті 1.1 метою та жодною іншою.
  4. На зберігання персональних даних.
  5. На внесення змін до персональних даних без необхідності отримання згоди Суб’єкта; Звільнення власника бази персональних даних від обов’язку окремо сповіщати Суб’єкта про передачу його персональних даних третім особам і Партнерам, а також про знищення його персональних даних в автоматичному режимі без можливості оновлення з будь-яких причин.

У разі бажання Суб’єкта отримати індивідуальне письмове повідомлення про знищення його персональних даних з будь-яких причин, Суб’єкт повинен звернутися з окремою письмовою Заявою до уповноваженої особи Власника бази персональних даних. Суб’єкт підтверджує, що повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних, створеної з Метою обробки персональних даних, отримав; права як Суб’єкта персональних даних йому поставлені до відома і роз’яснені.

ТОВ «ОМГ ЕДЖЕНСІ» не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Суб’єкта з розміщення таких персональних даних. Суб’єкт самостійно забезпечує актуальність і достовірність переданих даних, а також правомірність їх надання.

У зв’язку з включенням моїх персональних даних до бази персональних даних ТОВ «ОМГ ЕДЖЕНСІ» цим також підтверджую, що я поставлений до відома про мету збору даних, а також поставлений до відома про наступні мої права за законом України «Про захист персональних даних»:

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше тридцяти календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з навмисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.